กาแฟสุนารี คอร์ดี้พลัส - ของแท้ ส่งตรงจากคลัง

กาแฟสุนารี กาแฟคอร์ดี้พลัส เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพ ผสมสมุนไพรและวิตามิน19ชนิด น้ำตาล0% ไขมันทรานส์0% ...

Cordy Plus กาแฟ สุนารี It is herbal coffee mixed with cordyceps extract. Ganoderma lucidum and wolfberry That helps in matters of body maintenance. prevent exhaustion Help strengthen the immune system to make the body stronger. and also uses sucralose as a sweetener instead of sugar Innovation that combines the best of valuable ingredients in the form of coffee that combines all sciences of health care together. Cordyceps extract, Ganoderma lucidum extract and Goji berry extract L-Arginine, Zinc Amino Acid Chelate and Selenium Amino Acid Chelate All of which have benefits and properties through study, research, and development along with modern production technology. Until becoming a food supplement product Cordy Plus for cordyceps In traditional Chinese medicine, it is classified as a sweet herb. It has the effect of nourishing can be found on high mountains with cold weather, such as Tibet, many of you may have heard of

コメントを投稿するには サインイン する必要があります。